مجوزها و تقدیرنامه ها

لیست قیمت

دانلود
تاریخ بروز رسانی: دوشنبه، 8 بهمن، 1397

اطلاعات آماری

بازدید امروز : 8
بازدید دیروز : 45
کل بازدیدها : 292,368

گالری تصاویر

فرم نمایندگی

قرارداد اعطای عاملیت فروش محصولات

ماده 1 ) طرفین قرارداد

طرف اول: کارخانه پلی اتیلن صبا لوله به نشانی آذربایجانشرقی - میانه - شهرک صنعتی شماره یک گلستان نهم

کد اقتصادی 411166973163 به نمایندگی آقای سیدیعقوب علوی فر که در این قرارداد صاحب کالا نامیده میشود.

طرف دوم :............................................................................................................................

ماده 2 ) موضوع قرارداد

اعطای عاملیت فروش محصولات صاحب کالا به عامل فروش برای دوره زمانی مشخص از تاریخ ............... لغایت

.............. میباشد .

ماده 3 ) تخفیف عاملیت فروش

معادل ......... درصد قیمت اعلامی از طرف کارخانه برای عاملیت فروش تخفیف در نظر گرفته میشود .

ماده 4 ) نحوه اجرای قرارداد

4-1 ) بعد از انعقاد قراداد عامل فروش مبلغ تضمینی به اندازه دو برابر ظرفیت فروش خویش می بایست به کارخانه

ارائه نماید.

4-2 ) پنجاه درصد مبلغ محصولات درخواستی سفارش باید به حساب کارخانه واریز گردد.

4-3 ) الباقی مبلغ باید بعد از ارسال محصولات به حساب کارخانه واریز و درصورت تاخیر ماهیانه 3 درصد بعنوان

جریمه دیرکرد در نظر گرفته خواهد شد .

تبصره 1:برای نسیه های بیش از ده روز ارئه چک معتبر الزامی است .

تبصره 2:قبل از تسویه بدهی پارت قبلی سفارش بعدی از طرف کارخانه قبول نخواهد شد.

تبصره3:برای پیش فاکتورها و فاکتورهای فروش درخواستی عامل فروش 6% مالیات برارزش افزوده تعلق میگیرد.

ماده 5 )تعهدات طرفین

5-1 )کارخانه تنها مسئول جوابگوی به عاملیت فروش میباشد و هیچ تعهدی بر اشخاص ثالث ندارد.

5-2 )هر گونه اختلاف بین خریدار نهایی و عاملیت فروش بعهده خودشان هست و کارخانه هیچ تعهدی در این خصوص

ندارد .

5-3 ) عامل فروش موظف است قبل از فروش محصولات در مورد قیمت و مدت تحویل با کارخانه هماهنگ نماید در غیر

اینصورت کارخانه هیچ مسئولیتی ندارد .

5-4 )کارخانه موظف است محصولات درخواستی رامطابق با استاندارد ملی ایران تولید وبه عامل فروش ارائه نماید .

5-5 ) کارخانه متعهد میشود محصولات درخواستی عاملیت فروش را بدون کم کاستی سالم به آدرس اعلامی ارسال

نماید .

5-6 )فاکتور فروش به نام عاملیت صادره و کارخانه هیچ تعهد بر ارائه فاکتور به اشخاص ثالث ندارد.

ماده 6 ) نسخ قرارداد

این قرارداد در 6 ماده و 3 تبصره و در 2 نسخه تنظیم شده است و هر نسخه آن در حکم واحد می باشد .

 

 

مهر و امضاء نماینده کارخانه :                                             مهر وامضاء عامل فروش: